Upcoming Events

Sinhala Language and Literature Competition - 2019 - Zonal Level Competition

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2019 - කලාප මට්ටමේ ලිඛිත තරග

  • ස්ථානය : C.W.W කන්නන්ගර විදුහල, බොරැල්ල, කොළඹ 08

කාල සටහන

දිනය විෂය වෙලාව ශ්‍රේණිය
2019 / 06 / 22
සාහිත්‍ය දැනුම මිනුම
පෙ.ව. 8.00 - පෙ.ව. 10.00
06, 07, 08, 09
සාහිත්‍ය දැනුම මිනුම
පෙ.ව. 8.00 - පෙ.ව. 11.00
10,11, 12/13
අත් අකුරු හා භාෂාවෙ ශිල්පීය ක්‍රම
පෙ.ව. 10.15 - ප.ව. 12.15
06, 07, 08, 09
පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය
ප.ව. 12.45 - ප.ව. 2.45
06, 07, 08, 09
පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය
පෙ.ව. 11.15 - ප.ව. 1.15
10, 11, 12/13
අත් අකුරු හා භාෂාවෙ ශිල්පීය ක්‍රම
ප.ව. 1.30 - ප.ව. 3.30
10, 11
2019 / 06 / 23
භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය
පෙ.ව. 8.00 - පෙ.ව. 10.00
06, 07, 08, 09
භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය
පෙ.ව. 8.00 - පෙ.ව. 11.00
10, 11, 12/13
ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන
පෙ.ව. 10.15 - ප.ව. 12.15
06, 07, 08, 09
ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන
පෙ.ව. 11.30 - ප.ව. 2.30
10, 11, 12/13
  • කෙටි කතා සඳහා අයදුම් කර ඇති සිසුන්ට 2019 / 06 / 22 දින පෙරවරු කාලය තුළ දී තමන්ට පහසු පරිදි පැය 3ක කාලයක් වෙන් කරවා ගෙන කෙටි කතා ලිවිම සඳහා සහභාගී විය හැකිය. (පාසල් පිටපත ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.)